Ví dụ. Vincom, Trường Hải, Bridgestone Tire...

Công ty/ doanh nghiệp vừa cập nhật lên Vietnam Bis

Các KPI quan trọng Doanh nghiệp nhỏ cần theo dõi

Các KPI quan trọng Doanh nghiệp nhỏ cần theo dõi
Bạn đã từng nghe đến thuật ngữ KPI khi nói đến kinh doanh chưa? Nó là viết tắt của Key Performance Indicators. Và có một số doanh nghiệp cần theo dõi để đảm bảo doanh nghiệp của họ đang phát triển

Cách sử dụng LinkedIn cho Doanh nghiệp

Cách sử dụng LinkedIn cho Doanh nghiệp
Mọi công ty nên có một trang LinkedIn để giúp quảng bá sản phẩm và dịch vụ một cách hiệu quả. Dưới đây là cách thiết lập hồ sơ công ty của bạn và sử dụng hiệu quả LinkedIn cho công việc kinh doanh.

Công ty/ doanh nghiệp theo địa phương

Doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh