e.g. Vincom Retail, Truong Hai Auto, Bridgestone Tire...

0304447167-002 - BRANCH 2 DAI PHAT TAI TRADING PRODUCTION CO., LTD

English name: BRANCH 2 DAI PHAT TAI TRADING PRODUCTION CO., LTD

Vietnamese name:CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT TÀI

Tax ID:0304447167-002

Registration No.:0304447167-002

Address:47 NGUYEN XUAN PHUNG, Ward 02, District 6, HO CHI MINH City,

Representative: NGUYEN VAN LONG

Date of license:2007-04-27

Start date of activity:0001-01-01

Last updated at: 27/04/2007

Parent:DAI PHAT TAI PRODUCTION TRADING COMPANY LIMITED

Note: The above information is for reference only

New businesses

TRUONG HONG PHUC
So 140 Pham Thai Buong Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long,
TRAN VAN NHO
Dat Bien, Phong Dien Commune, Tran Van Thoi District, Ca Mau,
TRAN VAN CUONG
229A/2 1B Quarter, An Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong,
TRAN THI SOM
So 22 8 Group, Dong Mai Ward, Ha Dong District, Ha Noi.,
TRAN THI KIM THOA
53/61 Tran Khanh Du, P.TD, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City,
TRAN THI HAI
Highway 19/9B 60, Ward 6, My Tho City, Tien Giang,
TRAN QUY PHUONG
115 To Hien Thanh13 Ward, - 10 District, Ho Chi Minh City,
TRAN PHUOC DUNG
104-HHB Group, Hoa Hiep Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang,