e.g. Vincom Retail, Truong Hai Auto, Bridgestone Tire...

0304455150-001 - BRANCH OF BICH BAO TRAM PRODUCTION TRADING SERVICE CO., LTD

English name: BRANCH OF BICH BAO TRAM PRODUCTION TRADING SERVICE CO., LTD

Vietnamese name:CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÍCH BẢO TRÂM

Tax ID:0304455150-001

Registration No.:0304455150-001

Address:414/30A HAU GIANG, Ward 12, District 6, HO CHI MINH City,

Representative: DO XUAN HUNG

Date of license:2007-04-26

Start date of activity:0001-01-01

Last updated at: 26/04/2007

Parent:BICH BAO TRAM PRODUCTION TRADING SERVICE CO., LTD

Note: The above information is for reference only

New businesses

TRUONG HONG PHUC
So 140 Pham Thai Buong Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long,
TRAN VAN NHO
Dat Bien, Phong Dien Commune, Tran Van Thoi District, Ca Mau,
TRAN VAN CUONG
229A/2 1B Quarter, An Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong,
TRAN THI SOM
So 22 8 Group, Dong Mai Ward, Ha Dong District, Ha Noi.,
TRAN THI KIM THOA
53/61 Tran Khanh Du, P.TD, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City,
TRAN THI HAI
Highway 19/9B 60, Ward 6, My Tho City, Tien Giang,
TRAN QUY PHUONG
115 To Hien Thanh13 Ward, - 10 District, Ho Chi Minh City,
TRAN PHUOC DUNG
104-HHB Group, Hoa Hiep Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang,