e.g. Vincom Retail, Truong Hai Auto, Bridgestone Tire...

0303984169-001 - BRANCH OF TRINH DONG PHAT TRADING - SERVICES CO., LTD - SUPPLY RESTAURANT

English name: BRANCH OF TRINH DONG PHAT TRADING - SERVICES CO., LTD - SUPPLY RESTAURANT

Vietnamese name:CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRỊNH ĐÔNG PHÁT - NHÀ HÀNG CUNG HỶ

Tax ID:0303984169-001

Registration No.:0303984169-001

Phone No.:8767568

Address:233 Nguyen Van Luong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City,

Representative: TRINH LA

Date of license:2007-03-28

Start date of activity:2007-04-01

Last updated at: 28/03/2007

Parent:TRINH DONG PHAT CO.,LTD

Note: The above information is for reference only

Other businesses in the same category

New businesses

VU THI HONG ANH
Cho Binh Trung Huong Lo 33Binh Trung Tay Ward, - Thu Duc City, Ho Chi Minh City,
VU THE THAI
House No. 7 Ngach 273/55 Tran Cung, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi.,
VU MINH TUAN
To 9 Khu P 2 Buu Long Ward, - Bien Hoa City, Dong Nai,
VU MINH TUAN
15/1A, T9, KP2, Buu Long, Buu Long Ward, Bien Hoa City, Dong Nai,
VU MINH THUY
Group 12, Nguyen Thai Hoc Ward, Yen Bai City, Yen Bai,
VU DUC XUAN
Da Loan, Nhan Quyen Commune, Binh Giang District, Hai Duong,
VU DUC THANG
To 14D 4 Quarter, Quang Trung Ward, Uong Bi City, Quang Ninh,
VU DUC HOANG
6B+7B Quan Tran, Loc Tho Ward, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa,
VU DINH TUY
So 107 Tran Hung Dao Street, p. Cua Nam, - Hoan Kiem District, Ha Noi,
VU DINH PHO
Binh Trung, Chu Rang Commune, Iapa District, Gia Lai,
VU DINH LONG
Quarter 4, Ia Kha Town, Ia Grai District, Gia Lai,
VU CONG BACH
Can ho T1-A03a.16 M-One Nam Sai Gon, 35/12 Be Van Cam, Tan Kieng Ward, District 7, Ho Chi Minh City,
VU CHI HA
Tam Diep Village, H- Neng Commune, Dak Doa District, Gia Lai,
VU BA MINH
55 Nguyen Van Troi, Ward 2, Bao Loc City, Lam Dong,
VU ANH TUAN
62 5 Hamlet, Xuan Thoi Thuong Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City,
ROUND TRAN
720 2 Thang 4 Street, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa,
AFRICA
1067 Ta Quang Buu06 Ward, Ward 6, District 8, Ho Chi Minh City,
VO VINH HOANG
DD34 Bach Ma Cu Xa Bac Hai15 Ward, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City,