0304402913-00 - BRANCH OF VAN XUAN TRADING JOINT STOCK COMPANY IN DA NANG

English name: BRANCH OF VAN XUAN TRADING JOINT STOCK COMPANY IN DA NANG

Vietnamese name:CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẠN XUÂN TẠI ĐÀ NẴNG

Tax ID:0304402913-00

Registration No.:0304402913-00

Address:34 HUNG VUONG, HAI CHAU District, DA NANG City,

Representative:  

Date of license:0001-01-01

Start date of activity:0001-01-01

Last updated at: 00/00/0000

Parent business:VAN XUAN TRADING JOINT STOCK COMPANY

Note: The above information is for reference only

New businesses

VU QUOC UY
Tax ID: 4700239841
Contact: Dong Leo Village, Boc Bo Commune, Pac Nam District, Bac Kan,
Date of license: 2012-12-06
VU QUOC CHI
Tax ID: 3600205244
Contact: Hoa Binh Dong Hoa, Dong Hoa Commune, Trang Bom District, Dong Nai,
Date of license: 1998-10-05
VU QUANG TAM
Tax ID: 0101610379
Contact: So 22 Ngo 162 Khuong Trung Street, Khuong Trung Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi,
Date of license: 2005-02-23
VU NHU HUYNH
Tax ID: 2001347713
Contact: Cluster 7, Song Doc Town, Tran Van Thoi District, Ca Mau.,
Date of license: 2021-04-19
VU NGOC NGAN
Tax ID: 8041129582
Contact: 123 11 Group, Nguyen Van Tiet Street, Dong Tu Quarter, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong,
Date of license: 2009-09-11
VU HOANG YEN
Tax ID: 0316823916
Contact: 215 Dien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,
Date of license: 2021-04-22
VU HOANG NANG
Tax ID: 0202100448
Contact: To Dan Phuong Khe Street, Dong Hoa Ward, Kien An District, Hai Phong.,
Date of license: 2021-04-20
VU HAI YEN
Tax ID: 8373990851
Contact: To 2. Trieu Quang Phuc Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai,
Date of license: 2015-03-17
VU GIA YEN
Tax ID: 0109603285
Contact: House No. 33, Lane 107, TDP Lien Ngac, Dong Ngac Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi,
Date of license: 2021-04-20
VU DUNG
Tax ID: 0600071549
Contact: 66 Dien Bien, Cua Bac Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh,
Date of license: 1998-09-18
VU DINH HIEU
Tax ID: 5801238927
Contact: Lot 8 Hoang Van Thu, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong,
Date of license: 2014-04-22
OFFICE OF COMMUNITY
Tax ID: 3702974256
Contact: Plot of land 80, To Bdo 79, Street No. 1, k2, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong,
Date of license: 2021-04-22
VO VIET HIEN
Tax ID: 0402095315
Contact: 48 Pham Tuan Tai, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang.,
Date of license: 2021-04-20
VO VAN MINH
Tax ID: 0400993176
Contact: Vuong Thua Vu Street, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang,
Date of license: 2009-03-04
VO VAN DUNG
Tax ID: 4101475825
Contact: Binh Duc Village, Tay Vinh Commune, Tay Son District, Binh Dinh,
Date of license: 2016-11-11
VO VAN BE HAI
Tax ID: 1801328644
Contact: So 147 Ly Tu Trong Street, An Phu Ward, Ninh Kieu District, Can Tho,
Date of license: 2014-01-21
VO TRUONG TUAN
Tax ID: 0316823923
Contact: 38 Nguyen Gia Tri, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,
Date of license: 2021-04-22
VO TRUONG CA
Tax ID: 2001347872
Contact: Da Bac Hamlet, Khanh Binh Tay Commune, Tran Van Thoi District, Ca Mau.,
Date of license: 2021-04-21
VO TRUNG HIEU
Tax ID: 1400265901
Contact: 261 Hoa Binh Hamlet, Tan Hoa Commune, Lai Vung District, Dong Thap,
Date of license: 1998-09-22
VO TRAN VI
Tax ID: 4400819915
Contact: Phuoc Khanh, Hoa Tri Commune, Phu Hoa District, Phu Yen,
Date of license: 2011-01-09