Ví dụ. Vincom, Trường Hải, Bridgestone Tire...

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 2300148674-001

Tên tiếng Việt:TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ hoạt động của doanh nghiệp:25 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã số thuế công ty/ doanh nghiệp:2300148674-001

Số đăng ký.:2300148674-001

Ngày đăng ký kinh doanh:31-12-2010

Số điện thoại doanh nghiệp.:02413822426

Người đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Ngành nghề chính:Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Ngày cập nhật mới nhất : 31/12/2010

Công ty mẹ:CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BẮC NINH

Chú ý: Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo

Ngành nghề đã đăng ký

Mã ngành
Mô tả
Ngành chính

Các doanh nghiệp vừa mới cập nhật