Ví dụ. Vincom, Trường Hải, Bridgestone Tire...

UNT XÃ VINH QUANG - 6100143450-063

Tên tiếng Anh: MSTĐT UNT XÃ VINH QUANG

Tên tiếng Việt:UNT XÃ VINH QUANG

Địa chỉ hoạt động của doanh nghiệp:Xã Vinh Quang, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Mã số thuế công ty/ doanh nghiệp:6100143450-063

Ngày đăng ký kinh doanh:21-09-2012

Ngành nghề chính:Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu

Ngày cập nhật mới nhất : 21/09/2012

Công ty mẹ:CỤC THUẾ TỈNH KON TUM

Chú ý: Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo

Ngành nghề đã đăng ký

Mã ngành
Mô tả
Ngành chính

Các doanh nghiệp vừa mới cập nhật