Giới thiệu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với VietnamBis.com

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về việc từ chối trách nhiệm của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại contact@vietnambis.com

Miễn trừ trách nhiệm đối với VietnamBis.com

Tất cả các thông tin trên trang vietnambis.com - được xuất bản với mục đích quảng bá thông tin doanh nghiệp. VietnamBis.com không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và độ chính xác của thông tin trên này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (Vietnam BIS), đều có nguy cơ của riêng bạn. VietnamBis.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và / hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách click vào các liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích, nhưng chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web này. Các liên kết đến các trang web khác không khuyến nghị cho tất cả nội dung được tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu và nội dung trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể xảy ra trước khi chúng tôi xóa liên kết có thể đã bị 'xấu'..

Xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách và điều khoản bảo mật khác nhau nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Vui lòng đảm bảo kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của các trang web này cũng như "Điều khoản dịch vụ" trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào..

Bằng lòng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với khuyến cáo của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng nổi bật tại đây.

Email:info@vietnambis.com

Website:https://vietnambis.com