Ngành nghề: 151 - Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú | Trang 1

Tên ngành nghề kinh doanh: Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú. Có 99 hồ sơ công ty, doanh nghiệp