e.g. Vincom Retail, Truong Hai Auto, Bridgestone Tire...

0303995386-001 - REPRESENTATIVE OFFICE OF A SI AN PRODUCTION TRADING AND SERVICE CO., LTD

English name: REPRESENTATIVE OFFICE OF A SI AN PRODUCTION TRADING AND SERVICE CO., LTD

Vietnamese name:VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT A SI AN

Tax ID:0303995386-001

Registration No.:0303995386-001

Phone No.:0989955050

Address:84 Quang Trung, Le Hong Phong Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai,

Representative: PHAM VIET DỨC

Date of license:2013-08-22

Start date of activity:2013-08-21

Last updated at: 22/08/2013

Parent:A SI AN TRADING SERVICE AND PRODUCTION CO., LTD

Note: The above information is for reference only

New businesses

TRUONG HONG PHUC
So 140 Pham Thai Buong Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long,
TRAN VAN NHO
Dat Bien, Phong Dien Commune, Tran Van Thoi District, Ca Mau,
TRAN VAN CUONG
229A/2 1B Quarter, An Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong,
TRAN THI SOM
So 22 8 Group, Dong Mai Ward, Ha Dong District, Ha Noi.,
TRAN THI KIM THOA
53/61 Tran Khanh Du, P.TD, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City,
TRAN THI HAI
Highway 19/9B 60, Ward 6, My Tho City, Tien Giang,
TRAN QUY PHUONG
115 To Hien Thanh13 Ward, - 10 District, Ho Chi Minh City,
TRAN PHUOC DUNG
104-HHB Group, Hoa Hiep Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang,